Omnimed stomatologia - ceny usług 

22 837-33-31 , 601-302-199

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Konsultacja stomatologiczna

50 zł
Wypełnienie stałe
I   klasa ubytku - zęby przedtrzonowe 150 zł
I   klasa ubytku - zęby trzonowe 160 zł
II  klasa ubytku - zęby przedtrzonowe 170 zł
II  klasa ubytku - zęby trzonowe 180 zł
III klasa ubytku - siekacze , kły 160 zł
IV klasa ubytku - siekacze , kły 190 zł
V  klasa ubytku - wszystkie zęby 150 zł
MOD 190 zł
Odbudowa zęba 250 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne (glassionomer) 130 zł
Amalgamat 100 zł
Licówka kompozytowa 230 zł

Szynowanie włóknem szklanym

600 zł
Wypełnienie tymczasowe
Opatrunek 80 zł
Tlenek cynku 100 zł


Znieczulenie 30 zł
RTG 30 zł
RTG (kolejne tego samego zęba na jednej wizycie) 20 zł
PANTOMOGRAM 80 zł
Płukanie kieszonki dziąsłowej 60 zł

 

ORTODONCJA
konsultacja 100 zł
wyciski do modeli diagnostycznych 100 zł
plan lecznia z analizą tele 150 zł
aparat stały metalowy - jeden łuk 1600 zł
aparat stały kosmetyczny - jeden łuk 2200 zł
aparat ruchomy (płytka Schwarza) 600 zł
aparat ruchomy Twin Blick 1100 zł
aparat blokowy 700 zł
łuk podniebienny 350 zł
aparat rozszerzający Hyrax/Haas 800 zł
aparat Pendulum 600 zł
maska twarzowa 300 zł
   
Wizyta kontrolna
z aparatem metalowym 150-200 zł
z aparatem kosmetycznym 200-250 zł
z aparatem ruchomym 80 zł


płytka retencyjna 450 zł
retainer stały 350 zł
mikroimplant ortodontyczny 600 zł
zdjęcie aparatu stałego - w cenie retencji  
   

 

PEDODONCJA
 
Wypełnienie kompozytowe (ząb mleczny) 110 zł
Wypełnienie Glassionomer 100 zł
Opatrunek 80 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego 90 zł
Amputacja miazgi w zębie mlecznym 80 zł
Lakowanie bruzd (1 ząb) 80 zł
Lakierowanie zębów mlecznych 90 zł

ENDODONCJA - LECZENIE KANAŁOWE
Ekstrypacja (usunięcie miazgi)
 
1 kanał 100 zł
2 kanały 110 zł
3 kanały 130 zł
4 kanały 140 zł
Dewitalizacja 100 zł
Opracowanie kanałów
 
1 kanał 130 zł
2 kanały 140 zł
3 kanały 150 zł
4 kanały 160 zł
Założenie wkładki leczniczej dokonanej pomiędzy wizytami 90 zł
Ostateczne wypełnienie kanałów
 
1 kanał 140 zł
2 kanały 170 zł
3 kanały 190 zł
4 kanały 210 zł
Leczenie otwarte 90 zł

 

PROFILAKTYKA
 
Skaling 130-160 zł
Piaskowanie 120 zł
Kiretaż 1 ząb 70 zł
Kiretaż 1 ćwiartka 140 zł
Zniesienie nadwrażliwości (1 ząb) lakierowanie szyjek 70 zł
Lakierowanie zębów stałych 100 zł
Lakierowanie zębów mlecznych 90 zł