Omnimed stomatologia - ceny usług 

22 837-33-31 , 601-302-199

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Konsultacja stomatologiczna

100 zł
Wypełnienie stałe
I   klasa ubytku 220 zł
II  klasa ubytku 250-270 zł
III klasa ubytku - siekacze , kły 230 zł
IV klasa ubytku - siekacze , kły 260 zł
V  klasa ubytku - wszystkie zęby 190 zł
MOD 300 zł
Odbudowa zęba 350 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne (glassionomer) 150 zł
Licówka kompozytowa 320 zł
Szynowanie włóknem szklanym 1 punkt 120 zł

Wypełnienie tymczasowe
Opatrunek 120 zł
Tlenek cynku 150 zł
Znieczulenie 40 zł
RTG 30 zł
RTG (kolejne tego samego zęba na jednej wizycie) 30 zł
PANTOMOGRAM 100 zł
Płukanie kieszonki dziąsłowej z opatrunkiem 70 zł

 

ORTODONCJA
konsultacja 150 zł
wyciski do modeli diagnostycznych 150 zł
plan lecznia z analizą tele 150 zł
aparat stały metalowy - jeden łuk 1800 zł
aparat stały kosmetyczny - jeden łuk 2200 zł
aparat ruchomy (płytka Schwarza) 600 zł
aparat ruchomy Twin Blick 1100 zł
aparat blokowy 800 zł
łuk podniebienny 500 zł
aparat rozszerzający Hyrax/Haas 1000 zł
aparat Pendulum 1000 zł
maska twarzowa 600 zł
   
Wizyta kontrolna
z aparatem metalowym 150-200 zł
z aparatem kosmetycznym 250-300 zł
z aparatem ruchomym 100 zł
płytka retencyjna 550 zł
retainer stały 350 zł
mikroimplant ortodontyczny 600 zł
zdjęcie aparatu stałego - w cenie retencji  
   

 

PEDODONCJA
 
Wypełnienie kompozytowe (ząb mleczny) 170 zł
Wypełnienie Glassionomer 150 zł
Opatrunek 150 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego 100-150 zł
Amputacja miazgi w zębie mlecznym 80 zł
Lakowanie bruzd (1 ząb) 80 zł
Lakierowanie zębów mlecznych 100 zł

ENDODONCJA - LECZENIE KANAŁOWE

Ekstrypacja (usunięcie miazgi)
 
1 kanał 150 zł
2 kanały 180 zł
3 kanały 230 zł
4 kanały 250 zł
Dewitalizacja 150 zł

Opracowanie kanałów
 
1 kanał 170 zł
2 kanały 180 zł
3 kanały 190 zł
4 kanały 210 zł
Założenie wkładki leczniczej dokonanej pomiędzy wizytami 150 zł

Ostateczne wypełnienie kanałów
 
1 kanał 200 zł
2 kanały 230 zł
3 kanały 250 zł
4 kanały 280 zł
Leczenie otwarte 120 zł

 

PROFILAKTYKA
 
Skaling 200 zł
Piaskowanie 200 zł
Kiretaż 1 ząb 100 zł
Zniesienie nadwrażliwości (1 ząb) lakierowanie szyjek 100 zł
Lakierowanie zębów stałych 120 zł
Lakierowanie zębów mlecznych 100 zł
Pakiet higienizacyjny 300 zł