Stomatologia zachowawcza 

22 837-33-31 , 601-302-199

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Konsultacja stomatologiczna

50 zł
Wypełnienie stałe
I   klasa ubytku - zęby przedtrzonowe 150 zł
I   klasa ubytku - zęby trzonowe 160 zł
II  klasa ubytku - zęby przedtrzonowe 170 zł
II  klasa ubytku - zęby trzonowe 180 zł
III klasa ubytku - siekacze , kły 160 zł
IV klasa ubytku - siekacze , kły 190 zł
V  klasa ubytku - wszystkie zęby 150 zł
MOD 190 zł
Odbudowa zęba 250 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne (glassionomer) 130 zł
Amalgamat 100 zł
Licówka kompozytowa 230 zł

Szynowanie włóknem szklanym

600 zł
Wypełnienie tymczasowe
Opatrunek 80 zł
Tlenek cynku 100 zł


Znieczulenie 30 zł
RTG 30 zł
RTG (kolejne tego samego zęba na jednej wizycie) 20 zł
PANTOMOGRAM 80 zł
Płukanie kieszonki dziąsłowej 60 zł