Stomatologia zachowawcza 

22 837-33-31 , 601-302-199

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Konsultacja stomatologiczna

30 zł
Wypełnienie stałe
I   klasa ubytku - zęby przedtrzonowe 120 zł
I   klasa ubytku - zęby trzonowe 130 zł
II  klasa ubytku - zęby przedtrzonowe 150 zł
II  klasa ubytku - zęby trzonowe 160 zł
III klasa ubytku - siekacze , kły 140 zł
IV klasa ubytku - siekacze , kły 160 zł
V  klasa ubytku - wszystkie zęby 130 zł
MOD 170 zł
Odbudowa zęba 200 - 230 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne (glassionomer) 120 zł
Amalgamat 90 zł
Licówka kompozytowa 200 zł

Szynowanie włóknem szklanym

500 zł
Wypełnienie tymczasowe
Opatrunek 70 zł
Tlenek cynku 80 zł


Znieczulenie 30 zł
RTG 30 zł
RTG (kolejne tego samego zęba na jednej wizycie) 20 zł
Płukanie kieszonki dziąsłowej 40 zł